RoodPurper

Boek: 3de druk

Doorbreken van organisatiepatronen, nu 3de druk!

boekIedere organisatie heeft een herkenbare rationele logica, maar daarnaast ook een veel minder zichtbare emotionele logica. Een onderstroom met geheel eigen wetmatigheden, waarin zich patronen vormen die het organisatieleven productief maken, maar die organisaties ook gevangen kunnen houden in gedrag dat door (bijna) niemand wordt gewenst. Concepten uit de psychoanalyse en de systeemtheorie bieden een 'systeempsychodynamisch' perspectief.

Organisatieadviseur Odette Moeskops maakt in dit boek de lezer vertrouwd met de wetenschappelijke traditie waaruit het systeempsychodynamisch perspectief voortkomt en licht theoretische kernconcepten toe. Daarnaast bespreekt zij veel voorkomende patronen in praktijksituaties. Daarmee is 'Doorbreken van organisatiepatronen' een uniek boek in het Nederlands taalgebied!