RoodPurper

Profiel

RoodPurper is een netwerkorganisatie met vaste partners waarmee, afhankelijk van de voor uw traject benodigde kennis & kunde en capaciteit zal worden samengewerkt.

Odette Moeskops studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Marketing aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgde dit met gerichte opleidingen op het gebied van communicatie, management en organisatieontwikkeling. Zij werkte van 1983 tot 1993 in verschillende leidinggevende functies op het gebied van communicatie bij Rabobank Nederland en bij Postbank N.V.

Odette Moeskops is lid van de ISPSO - International Society for the Psychoanalytical Study of Organizations en vervulde diverse bestuursfuncties.

Sinds 2020 maakt zij deel uit van de OOA  (Orde van Organisatie Adviseurs) jury ter uitverkiezing van de beste boeken van het jaar.