RoodPurper

Diensten

Begeleide intervisie en collegiale consultatie

Roodpurper begeleidt teams en groepen bij intervisie en collegiale consultatie. Het opbouwen van onderling vertrouwen en veiligheid krijgt veel aandacht. In de bijeenkomsten brengen de deelnemers eigen actuele casuïstiek in. Om zicht te krijgen op terugkerende patronen wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken waaronder het 10-stappen model, “roddelen”, dominante ideeën, leren van successen, clinics en systemische patronen. Groepen die dit wensen kan het intervisie of consultatieproces worden geleerd, zodat zij na een traject begeleid door RoodPurper de intervisie of consultatie zelf kunnen doen.

Meer over het werken met systemische patronen is te vinden in de artikelen: 


<< terug