RoodPurper

Diensten

Coaching, consultatie, leergesprekken

Reflectie door coaching, consultatie, leergesprekken is een belangrijke motor in een veranderingsproces. RoodPurper heeft ruime ervaring met reflectie op het gedrag. Cliënten zijn directeuren, veranderingsmanagers, staf-/lijnmanagers, senior adviseurs of teams.

Coaching: Terugkerende patronen, die de rode draad in het gedrag zijn, staan centraal. Casuïstiek is een belangrijke ingang. Zowel systeem, rol als persoon, als de vraag of het om productieve of belemmerende patronen gaat, wordt uitgebreid verkend. Er is veel aandacht voor het experimenteren met nieuw gedrag, waarop weer wordt gereflecteerd.

Consultatie, leergesprekken: Voor (ervaren) senior professionals, managers, directeuren die behoefte aan hebben aan een klankbord bij onderhanden vraagstukken.


<< terug