RoodPurper

Diensten

Begeleiding van invloedrijke teams

RoodPurper begeleidt en ondersteunt invloedrijke teams, zoals  toezichthouders, besturen, directies, or of managementteams bij vragen zoals:

  • wat is de huidige en gewenste organisatiecultuur? Wat is de daarbij passende managementstijl? Hoe implementeren en borgen we die?
  • wat zijn de strategische scenario’s voor de komende jaren, wat zijn de voorwaarden voor implementatie en hoe krijgen we daar draagvlak voor?
  • wat is onze huidige en gewenste rol, hoe organiseren we vanuit de gewenste rolopvatting de relatie, betrekkingen en de posities van “anderen”? 
    hoe versterken wij het vertrouwen en wat is onze eigen rol daarbij ?
  • wat voor team willen wij zijn?

Meer weten?
In het artikel “Goed toezicht vraagt om wederzijds vertrouwen. Een kwetsbaar evenwicht” heeft Odette Moeskops een checklist gepubliceerd waarmee kan worden bepaald of de eigen toezichtrelatie effectief is.


<< terug