RoodPurper

Opdrachten

Een organisatie die de interne communicatie wilde verbeteren

Er is een diagnose gesteld door middel van gesprekken die zijn gevoerd met een dwarsdoorsnede van de organisatie. Hierdoor is zicht verkregen op de doelstellingen en prioriteiten van de organisatie, de wensen en knelpunten ten aanzien van de management-communicatie, de parallele kanalen voor de interne communicatie en de organisatie van de interne communicatie. Vervolgens is een interne communicatie monitor ontwikkeld en uitgevoerd, die periodiek kan worden herhaald. Er is tot slot advies uitgebracht over de benodigde herziening van de interne communicatie wat betreft de structuur van de interne communicatie, de organisatie van de interne communicatie en de communicatiestijl van het management.


<< terug