RoodPurper

Opdrachten

Een organisatie die haar communicatie-afdeling wilde transformeren van een uitvoerende naar een coördinerende en adviserende rol

Doel was een verandering te realiseren van een uitvoerende naar een coördinerende en adviserende rol. Eerst is er een behoefteonderzoek bij interne cliënten uitgevoerd. Vervolgens zijn doelen en taken gedefinieerd, is er een nieuwe structuur ontworpen en zijn functieprofielen gemaakt. Tot slot is er maatwerkprogramma ontwikkeld, dat er op was gericht het management en de medewerkers bij dit veranderingsproces te begeleiden. Dit programma is vormgegeven nadat met het team de kloof tussen ambitie en werkelijkheid in kaart is gebracht. Belangrijke onderdelen in dit programma waren een bezinning op de kansen, kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen én begeleide collegiale consultatie aan de hand van actuele casuïstiek gedurende een langere periode. Een aantal van de seniormedewerkers van deze afdeling die een voortrekkersrol kregen, zijn ondersteund met een individueel begeleidings- en coachingstraject.


<< terug