RoodPurper

Opdrachten

Een organisatie die een cultuurverandering wilde in de communicatie-en managementstijl

Het stellen van de veranderingsdoelen via het in kaart brengen van de bestaande cultuur en de ambities ten aanzien van de gewenste cultuur. Het ontwerpen van een proces erop gericht het topmanagement te begeleiden bij het implementeren van de gewenste cultuur in het eigen gedrag, de communicatie en in de samenwerking. De begeleiding bestond uit meerdere interventies, namelijk individuele bijeenkomsten, ontwerp en facilitatie van een aantal werkconferenties, ontwerp en facilitatie van tussentijdse reflectiebijeenkomsten en coaching.

Meer weten?
Over de aanpak van een cultuurverandering heeft Odette Moeskops een artikel gepubliceerd “Het vanzelfsprekende bespreekbaar maken. Cultuurinterventie door reflectie”. Het boek Veranderen van Organisatiecultuur waarin dit wordt opgenomen verschijnt in 2008.


<< terug