RoodPurper

Opdrachten

Een organisatie die het externe draagvlak voor haar strategische keuzes wilde toetsen

De organisatie wilde veranderen van een bureaucratische naar een klant-en marktgerichte instelling. Zij wilde weten wat het draagvlak van haar strategische keuzes was bij externe stakeholders. Het opzetten van het onderzoek, het houden van kwalitatieve interviews, het samenstellen van de rapportage en het uitbrengen van advies. Onder meer over de wijze waarop de resultaten van het onderzoek konden worden ingezet om intern de urgentie voor realisatie van de strategische keuzes op de kaart te zetten en te houden.


<< terug