RoodPurper

Opdrachten

Een organisatie die haar nieuwe visie / missie wilde implementeren

Het begeleiden van een veranderingsproces bij management en medewerkers als gevolg van deze door de RvB vastgestelde visie / missie. Het uitvoeren van een diagnose bij medewerkers, middenmanagement en externe stakeholders teneinde de kloof te kunnen vaststellen tussen huidig en gewenst. Het ontwerpen en begeleiden van het veranderingsproces erop gericht de visie / missie door management en medewerkers binnen kaders zelf operationeel te laten maken in concrete werkdoelen op teamniveau.


<< terug