RoodPurper

Opdrachten

Een organisatie die intern commitment wilde voor haar herziene strategische positionering 

De organisatie bevond zich in een bezinningsproces omtrent de bestaansgrond. Deze zou gaan leiden tot een herziene strategische positionering. Advies ten aanzien van de inrichting van het veranderingsproces, de veranderstijl en de communicatie over de verandering. Tussentijds onderzoek naar kennis & houding van management en medewerkers en op basis daarvan evalueren en bijsturen van de aanpak. Coaching en begeleiding van de veranderingsmanager in de implementatie van de veranderings- en communicatieaanpak gericht op draagvlak en commitment.


<< terug