RoodPurper

Opdrachten

Een organisatie die zich op haar identiteit en kerntaken wilde bezinnen

Het begeleiden van de directie en het managementteam bij een proces er op gericht identiteit en kerntaken te expliciteren. Voor identiteit en (gewijzigde) kerntaken draagvlak in de organisatie realiseren.

De aanpak bestond onder meer uit het houden van voorbereidende gesprekken, het begeleiden en ontwerpen van dialoogbijeenkomsten van de directie met het managementteam. Tot slot: het ontwerpen van een veranderingsproces gericht op de medewerkers. Het ondersteunen van de directe leidinggevenden bij het implementeren van deze gedragsverandering die het gevolg was.


<< terug